Organist

Organist og kantor Krisztina Vas Nørbæk

(Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund)
20 88 92 50 • KVN@Messiaskirken.dk.
Træffes bedst tirsdag–fredag formiddag
– samt efter aftale.