Besøgsvenner

Menighedsplejen ønsker at opbygge et solidt netværk af besøgsvenner, som ønsker at dele noget af sin tid og historie med et medmenneske. 

Har du lyst og tid til at være besøgsven for en anden i Maglegårds sogn eller måske du selv kunne tænke dig en besøgsven?

Kontakt sognepræst Mette Born Djurhuus 42425723

Besøgsvennerne deltager også ved Salmesang og Fortælling på Strandlund en gang om måneden.

For mere infor om aktiviteten se under Salmesang og fortælling