Højmesse

Vi fejrer højmessen den første dag i ugen, nemlig søndag formiddag kl.10.30. Gudstjenesten varer cirka en time.

Kirkerummet er smukt og lyst, og i den del af kirken, som kaldes koret, er der udsmykket med farverige mosaikker af Jesu liv. 

Kirkerummet har højt til loftet i mere end en forstand. Her er plads til alle i sognet, unge og ældre. Og her er ligeledes plads til en stille stund, til eftertænksomhed og respekt for det, der er særligt ved gudstjenesten.

Højmessen forløber således:

Klokkeringning

Bedeslag 

Præludium – ved dåb bæres dåbsbarnet ind i kirken og menigheden står op.  


Indgangsbøn

Indgangssalme 

Hilsen

    Præsten siger: Herren være med jer!

    Menigheden synger: Og Herren være med dig!

Bøn (kollekt)

    Menigheden synger: Amen!

Læsning (menigheden rejser sig)

Trosbekendelsen

Salme efter læsning

       I tilfælde af dåb finder den sted her

       Salme efter dåb

Evangelielæsning

Alle rejser sig, når præsten siger: ”Dette hellige evangelium læses hos evangelisten….

Menigheden synger: “Gud være lovet for sit glædelige budskab

Prædiken

Kirkebøn

Apostolsk velsignelse (menigheden rejser sig)

Motet

 

Salme efter prædiken

Nadver

Præsten: ”Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise Hans navn."     

Hellig, hellig, hellig er Herren!

    Gud den almægtige!

    Han som var, og som er, og som kommer!

Menigheden svarer:  Hosianna i det højeste!

    Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!

    Menigheden synger: Hosianna i det højeste

Salme 439 vers 3

   Bøn

    Fadervor

    Indstiftelsesordene : (menigheden rejser sig)

    ”Vor Herre Jesus Kristus, tog i den nat da han blev forrådt et brød….”

    Altergang

Nadversalme

Bøn (kollekt) (menigheden synger: Amen)

Velsignelsen (menigheden rejser sig)

Udgangssalme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium (ved dåb føres dåbsbarnet ud og menigheden rejser sig)

Link til søndagens tekster;http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Praedikentekster/

   Gudstjenester