Vielse

Henvendelse skal ske til kirkekontoret med henblik på aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Herefterskal man på borger.dk  indsende en ægteskabserklæring for at få udstedt en prøvelsesattest (følg ovenstående link). Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Prøvelsesattesten skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.

En til to uger før selve vielsen kontakter en af kirkens præster jer med henblik på at aftale tid til en samtale.

Forinden vil vi opfordre jer til at gøre jer nogle overvejelser, som en slags tankemæssig forberedelse på helt samme måde, som I sikkert vil gøre jer grundige overvejelser og forberedelser omkring festen, maden, gæstelisten, brudekjolen etc.

Har I særlige yndlingstekster, billeder, musik, digte eller lignende?
Overvej historier, som siger noget om jeres fælles liv
Hvor finder I støtte?
Hvad har I med i rygsækken?
Hvad er jeres ballast?
Hvad er I gode til sammen?

Spørgsmålene skal udelukkende betragtes som et oplæg til den fælles samtale med præsten.

Der er også mulighed for at lave en aftale med organisten om valg af musik.
Alt, som vedrører vielsen, aftales med den præst, som forestår handlingen.