Gentofte International Singers

Gentofte International Singers er
et vokalensemble for kvinder (med
forskellig etnisk baggrund) mellem
18-45 år. Siden starten i 2012 har
koret medvirket ved koncerter og
gudstjenester i Messiaskirken, samt
uropført Katrine Suwalskis værk,
”Verdenssymfoni” i november 2012.
Repertoiret er klassisk og verdensmusik.
Korets medlemmer kommer
fra fem forskellige nationer.

Øveaften tirsdag 17.45-19.30 i menighedssalen
på 2. sal.

Kontakt dirigent Krisztina Vas Nørbæk 20 88 92 50