Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

HØJMESSE DEN 13. MAJ KL. 10.30 og DEN 16. MAJ KL. 10.30

En lettelse af restriktionerne er trådt i kraft  21/4, derfor holder vi nu igen vanlig højmesse om søndagen. Der vil igen være både fællessang og nadver ved højmessen. Bestemmelserne om mundbind, når man er i bevægelse, og god afstand ved sang gælder stadig.

Kristi Himmelfartsdag 13. maj kl. 10.30 er ved Signe Luca Andersen

Søndag den 16. maj kl. 10.30 er ved Mette Born Djurhuus.

Indsamlingen går i denne uge til Børnesagens Fællesråd, som arbejder for børns ret til sundhed, udvikling og tryghed. De børn som er i fokus kommer fra udsatte familier.
Børnesagens Fællesråd vedkender sig et ansvar i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder særligt princippet om halvering af relativ fattigdom i henhold til nationale definitioner.

Du kan donere ved at bruge indsamlingsbøsserne ved udgangen i kirken
eller mobilepay 45938

 

 

Det årlige Menighedsmøde og Menighedsplejens årsmøde 6. juni efter højmessen

Kære alle,

det årlige Menighedsmøde for Maglegårds Sogn afholdes søndag 6.juni 2021 efter højmessen kl. 11.45, samtidigt med årsmødet for Maglegårds Sogns Menighedspleje. Menighedsrådet og menighedsplejen vil orientere om det seneste år som har været præget af aflysninger og restriktioner, og også løfte sløret for, hvilke tiltag der planlægges for det kommende år.

Menighedsrådet er vært ved bålfadet, hvorfra der serveres pølser. Vi beder derfor om tilmelding til vores kordegn, Camilla Toldi Bugge, på tlf. 39625202 eller på mail maglegaards.sogn@km.dk .

Vi håber, at rigtig mange af sognets beboere, samt sognebåndsløsere, vil deltage i dette årsmøde, hvor der også bliver mulighed for hilse på vores nye sognepræst, Signe Luca Andersen.

Vi glæder os til at se jer alle.
På vegne af Maglegård Sogns Menighedspleje og Menighedsråd

Mette Born Djurhuus og Per Rinck-Henriksen

 

Dagsorden for Menighedsmødet i Maglegård Sogn 6. juni 2021

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Velkomst ved formanden for menighedsrådet Per Rinck-Henriksen

3. Sognepræsterne Signe Luca Andersen og Mette Born Djurhuus har ordet

4. Organist Krisztina Vas Nørbæk beretter om musiklivet i kirken

5. Kassereren Martin Dahl beretter om den økonomiske situation

6. Kontaktpersonen Johnny Frost informerer om personalesituationen

7. Kirkeværgen Johnny Frost fortæller om udførte og kommende arbejder

8. Orientering om menighedsplejen

9. Fri debat

 

Dagsorden for Maglegård Sogns Menighedsplejes årsmøde 6. juni 2021

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår v. kasserer Kirsten Sørensen

4. Budget for indeværende regnskabsår v. kasserer Kirsten Sørensen

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Indkomne forslag sendes senest 30. maj til formand for menighedsplejen Mette Born Djurhuus på MBDJ@km.dk

 

Opdateret 11.05.2021 

 

Kalender