Medlemskab af folkekirken

MEDLEMSKAB AF DEN DANSKE FOLKEKIRKE

 - Indmeldelse i Folkekirken

Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. Ved ønske om dåb eller indmeldelse skal man kontakte en præst.

 

 - Udmeldelse af Folkekirken 

Ved dåben bliver man medlem af Folkekirken, hvad enten man selv vælger at blive døbt, eller andre, som for eksempel forældre, vælger dåben for én. At blive døbt er med andre ord en aktiv handling. Det samme gør sig gældende, når man udtræder af Folkekirken. Her skal man henvende sig til kirkekontoret eller sognepræsten og skriftligt give sit ønske om udmeldelse til kende. Du kan sende en krypteret mail til kirkekontoret ved at følge DETTE LINK. Du skal legitimere dig med MitID

Ved udmeldelsen tilkendegiver man, at man ikke ønsker at gøre brug af Folkekirken. Det bliver respekteret af Folkekirkens præster, også i forbindelse med din død, hvor Folkekirken og dens præster ikke vil kunne medvirke eller stille kirken til rådighed.

Du bør derfor informere dine nærmeste om, at du ikke er medlem af Folkekirken, så de i givet fald ved, hvordan de skal forholde sig.

Vi vil opfordre dig til at overveje, hvad der skal ske, når du dør, - skriv eventuelt ned, hvilke ønsker du har, så dine pårørende kan se, hvilke tanker du har gjort dig.

Har du spørgsmål i forbindelse med din udmeldelse, er du velkommen til at rette henvendelse til en af kirkens præster eller kirkens kordegn.