Musikgudstjenester

Musikgudstjenester med Messiaskirkens Koncertkor

Messiaskirkens koncertkor er kirkens store kantori bestående af ca. 60 sangere, som øver hver torsdag aften. I 2017 kunne koret fejre 60 års jubilæum, og  det har gennem årene været ledet af kun tre forskellige organister. Korets nuværende  leder er kirkens organist og kantor, Krisztina Vas Nørbæk, og traditionen tro medvirker koret ved juleaftens gudstjenester, kyndelmissefejringen, konfirmationerne og ved høstgudstjenesten samt enkelte andre særgudstjenester.

Messiaskirkens Koncertkor er åbent for tilgang af nye medlemmer.
Kontakt korets dirigent på kvn@messiaskirken.dk eller 20 88 92 50.

 

Gospelgudstjenester

Messiaskirken er begavet med et stort og energisk gospelkor,
Gentofte Gospel Choir. Koret øver i Messiaskirken hver tirsdag aften.
Det består af 130 sangere, under ledelse af Claus Christensen.
Fire gange årligt medvirker de ved en af kirkens gospelgudstjenester. 

Musikgudstjenester med Messiaskirkens hus-band

Messiaskirkens hus-band medvirker ved et antal- gudstjenester i løbet af året. Ved disse tjenester vil der også være ekstra musik ved husbandet.