Messiaskirkens Mission

Forkynde nutidigt og vedkommende om Jesus Kristus og være et nærværende og åbent samlingssted. Desuden tilstræbe, at alle sognets beboere kender Messiaskirken og dens aktiviteter.

Særlige indsatsområder


•Alle skal føle sig godt modtaget
•Reflektere over gudstjenesten og de kirkelige handlingers indhold og form og være åbne for fornyelse
•Skabe og styrke omsorgsfulde og åbne fællesskaber
•Gennem dialog tiltrække flere fra de yngre generationer
•Sikre direkte kommunikation og information til sognets beboere
•Musikken skal være varieret og være både klassisk og rytmisk
•Tiltrække flere, som ønsker at deltage i kirkens aktiviteter
•Sikre et velfungerende arbejdsmiljø for medarbejdere, præster og frivillige samt sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem disse og menighedsrådet.