Bisættelse og begravelse

Dødsfald anmeldes snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret i Messiaskirken. Ofte vil bedemanden være behjælpelig.

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men kirkekontoret eller præsterne hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte med kirkekontoret eller præsterne.

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med den præst, som forestår handlingen.