Menighedsplejen

Messiaskirkens Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver overfor primært sognets beboere – enkelpersoner såvel som grupper – samt at forestå sociale og kulturelle aktiviteter, som en markering af at kirken også er et sted, hvor vi tager os af hinanden.

Menighedsplejens arbejde finansieres af tilskud fra Maglegårds Sogns Kirkekasse, tilskud fra Lilli Zingels Fond, tildeling fra det offentlige, tildeling fra andre fonde, indtægter i form af arv og gaver, samt kollekter fra kirken.
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges I lige år, 1 I ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer for 1 år ved den årlige konstituering.
Sognets præst(er) med mindst 50 % ansættelsesgrad er fødte medlem(mer) af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 26. november 2020 af:

Mette Born Djurhuus (formand)

Michael Henriques (næstformand)

Torben E. Lund (kasserer)

Else Secher (menigt medlem)

Kirsten Sørensen (menigt medlem)

Mette Gylche er valgt af menighedsrådet blandt rådets medlemmer

Gudrun Kock er valgt af menighedsrådet blandt rådets medlemmer

Kirsten Magnussen (suppleant)

Satu Transø (suppleant)

NN (revisor)

 


Dokumenter:

Menighedsplejens årsberetning 2020

Referat af Menighedens Årsmøde 31. marts 2019
Præsternes beretning 2019
Organistens beretning 2019