Menighedsrådet

 

Menighedsrådets medlemmer efter konstitueringen den 29. november 2023:

Valgte medlemmer:

Formand:
Per Rinck-Henriksen
Rebekkavej 59, 2. th, 2900 Hellerup
40 83 98 50 • rinck@mail.dk

Næstformand  
Mette Born Djurhuus
mbdj@km.dk

Kasserer:
Martin Dahl
Tonysvej 11, 2920 Charlottenlund
22 22 01 29 

Kontaktperson og kirkeværge:
Johnny Frost Andersen
Nydamsvej 28, 2880 Bagsværd
40 11  93 14

Torben E. Lund
Damsbovænge 13, st tv, 2500 Valby
36 16 82 47

Erik Holtegaard
Tuborg Havnepark 4, 1. tv, 2900 Hellerup
21 73 36 82

Mette Gylche
Howitzvej 9, 3. tv., 2000 Frederiksberg
21 22 44 12

Steen Zabell Abildstrøm
Ingeborgvej 59, 2900 Hellerup
50 51 94 09

Gudrun Dannisgaard Kock
Ellinorsvej 28, 2920 Charlottenlund
22 57 51 47

Karen Schur 
Strandvejen 229 A, 2 tv,  2920 Charlottenlund
21 24 11 01

Kirkens sognepræster (fødte medlemmer):

Mette Born Djurhuus
mbdj@km.dk

Signe Luca Andersen
sila@km.dk


Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret):
Leif Hygild Andersen
 

Se dagsorden for kommende møde samt referater af menighedsrådsmøderne her