Lilli Zingels Fond

Overlærer Lilli Emilie Christine Zingel
– født 24.11.1896, død 21.10.198
3

Lilli Zingels Fond er oprettet i 1984 til opfyldelse af overlærer Lilli Emilie Christine Zingels testamente. Hun var i mange år tæt knyttet til Messiaskirken med særlig interesse for de svage i sognet. Hun støttede især det arbejde, som blev udført af Maglegaards Sogns menighedspleje.

Ifølge fundatsens § 3 er fondens formål at yde støtte til velgørende eller almennyttige formål.

Ved bedømmelsen vil normalt kun ansøgninger i lokalområdet komme i betragtning. Store organisationer med veletableret økonomi vil ikke blive tildelt legater.

Støtte ydes således fortrinsvis til:

- Kirkelige aktiviteter som har tilknytning til Maglegaards Sogn - primært med udspring i  Messiaskirken.

- Institutioner/organisationer med almennyttigt eller velgørende virke som har relation til kirkelige aktiviteter  - herunder f.eks. kristeligt ungdomsarbejde.

- Menighedsplejen.

Der ydes normalt ikke støtte til enkeltpersoner.

Støtte til enkeltpersoner i tilfælde af social nød kan ydes via et særligt legat i Menighedsplejens regi.

For at komme i betragtning skal ansøgning indsendes til kirkens kontor Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund mærket Lilli Zingels Fond.

Fondsbestyrelsen foretager uddeling af legater på de tidspunkter, der efter forholdene er mest velegnede.

Fondsbestyrelsen består af medlemmerne af menighedsrådet.
 

Fondens forretningsudvalg:

Formand
Erik Holtegaard
Tuborg Havnepark 4, 1. tv, 2900 Hellerup
21 73 36 82 • Zingel@Messiaskirken.dk.

Næstformand
Laust Sørensen

 

Ombord på sejlbåden “Lilly Zingel”, som Lilly Zingels Fond har bidraget til købet af i 1990.  - Tv. Erik Holtegaard, formand for Lilli Zingels fond, sammen med formanden for Vind i Sejlene, Rasmus Haahr, under standerhejsningen 5. maj 2019