Kommende Gudstjenester i Messiaskirken

Søndag  den 25. februar kl. 10.30 Højmesse ved Mette Born Djurhuus

Indsamlingen går i disse uger til Folkekirkens Nødhjælp

 

Døgnet rundt har børn og voksne brug for akut hjælp i verdens brændpunkter, hvor de civile betaler den højeste pris på begge sider af grimme konflikter. Der er akut mangel på mad, vand, tæpper, telte, medicin og elektricitet. 

 

Du kan donere ved at bruge indsamlingsbøsserne ved udgangen i kirken
eller ved at bruge MobilePay 45938

Menighedsmøde og Menighedsplejens Årsmøde og Nytårskur

Kære alle,

Det årlige menighedsmøde afholdes søndag 25. februar 2024 efter højmessen kl. 11.45.

Menighedsrådet og menighedsplejen vil orientere om det seneste års arbejde i kirken.

 

I forlængelse af årsmødet vil vi afholde Nytårskur. Vi beder derfor om tilmelding til vores kordegn, Camilla Toldi Bugge, på tlf. 39625202 eller på mail maglegaards.sogn@km.dk.

Vi håber, at rigtig mange af sognets beboere, samt sognebåndsløsere, vil deltage i dette årsmøde. Vi glæder os til at se jer alle.


På vegne af Maglegårds Sogns Menighedspleje og Menighedsråd

Mette Born Djurhuus og Per Rinck-Henriksen

 

Dagsorden for Menighedsmødet i Maglegård Sogn 25. februar 2024

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Velkomst ved formand Per Rinck-Henriksen

3. Sognepræsterne Signe Luca Andersen og Mette Born Djurhuus har ordet

4. Organist Krisztina Vas Nørbæk beretter om musiklivet i kirken

5. Kassereren Martin Dahl beretter om den økonomiske situation

6. Kontaktpersonen Johnny Frost informerer om personalesituationen

7. Kirkeværgen Johnny Frost fortæller om udførte og kommende arbejder

8. Orientering om menighedsplejen

9. Fri debat

 

Dagsorden for Maglegård Sogns Menighedsplejes årsmøde 25. februar 2024

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår v. kasserer Torben E. Lund

4. Budget for indeværende regnskabsår v. kasserer Torben E. Lund

5. Indkomne forslag

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Else Secher og Satu Transø)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Kirsten Magnussen og Ida Charlotte Kornerup)

8. Valg af revisor (genvalg: Per Transø)

10. Eventuelt

 

Indkomne forslag sendes til formand for menighedsplejen, Mette Born Djurhuus på MBDJ@km.dk

Refleksionskoncert i Gentoftenatten
med guitarist Noah Rosanes

Fredag d. 1. marts kl. 19.00

Inner Journey er en unik, meditativ koncertoplevelse, der skaber en musikalsk og visuel ramme, hvori publikum får muligheden for at udforske deres egen indre verden.

Med sit nærvær, sin guitar og en atmosfærisk belysning vil Noah Rosanes skabe en uafbrudt musikalsk stemning i rummet til ro og mental fordybelse.

Undervejs vil der blive mulighed for at sende de tanker og følelser, som refleksionerne skaber i hver enkelt, til Noah Rosanes, som til slut vil skabe et såkaldt Spoken-Word-værk.

Gå ikke glip af denne Inner Journey.    

BabyGospel i Messiaskirken, foråret 2024

Datoer i foråret 2024:

30.1,

6.2, 20.2,

5.3, 12.3, 19.3,

2.4, 9.4,16.4, 23.4, 30.4,

7.5

Gospelsang for dig og din baby

 

Messiaskirken inviterer til hold med babygospel i foråret 2024. Sara Broberg Jönsson leder gospelsang for dig og din baby.

 

For babyer 0-12 mdr og deres forældre (bedsteforældre er også velkomne) 

Tirsdage kl. 10.00 - 10.40 i Messiaskirken.
Bagefter en kop kaffe og en bid brød i kirkens hyggelige lokaler.

 

Pris: 500,- kr. for 12 gange, første gang er 30. januar. Sidste frist for tilmelding er 24. januar. Der er begrænsede pladser.

Tilmeld dig via tilmeldingsformularen her

 

Indbetal på MobilePay nr. 577100 med angivelse af navn.
Tilmelding er først garanteret, når betaling er modtaget.

 

Adresse Messiaskirken, Hartmannsvej 46, Charlottenlund

Find også BabyGospel på Instagram og Facebook 

Se sidste nye Kirkefolder

billede af vinterfolderen

 

KLIK HER OG SE KIRKEFOLDEREN FOR DECEMBER TIL OG MED FEBRUAR  

Du kan læse folderen eller downloade den.

 

   Det sker i kirken