Årsmøde for menigheden i Maglegård Sogn 31. marts 2019 kl. 12.00

Kære alle,

Menighedsrådet og Menighedsplejen ved Maglegårds Sogn inviterer til det årlige Menighedsmøde søndag 31.03.19  kl. 12.00.
Menighedsrådet og Menighedsplejen vil orientere om det seneste års aktiviteter, samt løfte sløret for, hvilke tiltag der planlægges for det kommende år.

Menighedsrådet er vært ved en let frokost, så vi beder om tilmelding til vores kordegn, Camilla Toldi Bugge, på tlf. 39625202 eller på mail kirkekontor@messiaskirken.dk senest fredag den 29. marts kl. 12.00

Vi håber, at rigtig mange af sognets beboere samt sognebåndsløsere vil deltage i dette årsmøde.

Vi glæder os til at se jer alle.
På vegne af Maglegård Sogns Menighedspleje og Menighedsråd

Mette Born Djurhuus og Per Rinck-Henriksen

 

Dagsorden for Menighedsmødet i Maglegård Sogn 31. Marts 2019

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Velkomst ved formanden for menighedsrådet Per Rinck-Henriksen

3. Sognepræsterne Helene Reingaard Neumann og Mette Born Djurhuus har ordet

4. Organist Krisztina Vas Nørbæk beretter om musiklivet i kirken

5. Kassereren Laust Sørensen beretter om den økonomiske situation

6. Kontaktpersonen Johnny Frost informerer om personalesituationen

7. Kirkeværgen Johnny Frost fortæller om udførte og kommende arbejder

8. Orientering om menighedsplejen

9. Fri debat

 

Dagsorden for Maglegård Sogns Menighedsplejes årsmøde 31. marts 2019

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår v. kasserer Kirsten Sørensen

4. Budget for indeværende regnskabsår v. kasserer Kirsten Sørensen

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor (dog kun i lige år)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til formand for menighedsplejen, Mette Born Djurhuus på MBDJ@km.dk